Bilance roku 2009 a výhled na rok příští

Členové městeckého petanque klubu se 21. listopadu sešli na výroční členské schůzi k pravidelnému každoročnímu rokování a hodnocení uplynulého roku

Členové PK 1293 Vojnův Městec se sešli v sobotu 21. 11. 2009 v hostinci U Malivánků, aby se ohlédli za končícím rokem. Bylo také třeba projednat plány pro další období.

President klubu, Zdeněk Konopásek, nejprve vyzvedl hráčské úspěchy sezóny. Pěkné výsledky uhráli zejména Olda Brož st. a Vlastimil Vejmělek, často v trojici s brněnským Jiřím Musilem. Za zmínku stojí hlavně významné mezinárodní turnaje Centrope v Polsku a v Praze. I některým dalším hráčům se ale povedlo ojediněle překvapit, jako třeba Jitce Brožové a Jakubovi Konopáskovi na dobře obsazeném Vysočina Open v Jihlavě (celkově 10. místo) nebo Zdeňkovi Konopáskovi (spolu s Jakubem Konšelem, POP Praha) na MEVA Cup v Roudnici nad Labem (celkově 2. místo). Je vidět, že pokud se na turnaje jezdí, šance na úspěch jsou. Postavení nejlepších hráčů klubu v celostátním žebříčku je na přelomu let 2009/2010 následující: Vlastimil Vejmělek 37. místo (účast na 16 bodovaných turnajích); Oldřich Brož 43. místo (15 turnajů); Zdeněk Konopásek 125. místo (14 turnajů); Karel Malivánek 141. místo (13 turnajů); a Jakub Konopásek 144. místo (22 turnajů za sezónu, jako zřetelně nejaktivnější hráč klubu).

V roce 2009 pořádal klub všechny tradiční turnaje: Velikonoční vejce (11. dubna, s doprovodným turnajem Karlova pomlázka), Vajtovy koule (13. června, s doprovodným turnajem Tullamore Dew) a Svatováclavská koule (26. září, Platan Cup jako doprovodný B-turnaj). Všechny tři turnaje byly dobře hodnocené, přičemž Velikonoční koule dosáhla na podmínky pro zařazení turnaje do kategorie "prestige". Zvlášť dobrou pověst má ve Vojnově Městci výborná kuchyně a zázemí pro turnaj celkově. Vedle těchto pravidelných turnajů ve Vojnově Městci úspěšně proběhlo také regionální kolo "střed" Mistrovství ČR trojic. Zejména pro zdejší hráče, včetně těch neregistrovaných, byl potom určený místní Pouťový turnaj, vlastně také už tradiční.

President klubu závěrem bilance roku 2009 poděkoval všem, kteří se jakkoli podíleli na zajištění pořádaných akcí. Zvláštní uznání přitom patří těm, kteří své pořadatelské úloze často obětují i aktivní hráčskou účast v turnaji - to se týká především Libora Machovce, zkušeného hlavního rozhodčího, nebo osádky kuchyně-občerstvení, typicky Hanky Barešové, Jitky Brožové, Andrey Machovcové nebo Martina Hošáka či Jiřího Imramovského. Nesmírně důležitá je ovšem jakákoli, třeba i drobná výpomoc, zdůraznil president. Bez toho, že přátelé petanque jsou ochotni každý dle svých možností a schopností napomoci společnému dílu, nemůže klub dost dobře fungovat. Zdeněk Konopásek také vyjádřil povděk Obecnímu úřadu městyse Vojnův Městec za to, že laskavě poskytl místo na serveru a doménu pk1293.vojnuvmestec.cz pro nové webové stránky a e-mailovou adresu klubu.

V následující rozpravě řešili přítomní nejrůznější praktické otázky týkající se organizace a hospodářské situace klubu. Byly dohodnuty termíny pro všechny hlavní turnaje příštího roku a živě se také diskutovalo o tom, jak podpořit účast co největšího počtu členů klubu na turnajích - jak těch domácích, tak pořádaných jinými kluby. Za člena byl jednomyslně přijat Radek Turinský; a Zdeněk Konopásek, který dal funkci k dispozici, byl potvrzen jako president klubu i pro další období.

Zdeněk Konopásek - 23. 11. 2009