Petángová liga pokračuje zápasy podzimního kola

Schází sice stále něco málo zápasů z kola prvního, ale kolo druhé se už hraje - využijte pěkné dny a večery babího léta!

Petángová liga Vojnova Městce se uprostřed léta poněkud zadrhla, nicméně nyní již pokračuje podzimním kolem. Jeho první zápasy jsou odehrány. Všechny týmy by měly mít odehrány svoje zápasy nejpozději do 24. října, kdy základní část ligy končí.

V čele průběžné tabulky za jarní kolo jsou zatím Oldřich Brož st. se Žloudkem (Janem Bartalošem), kteří vyhráli sedm z osmi zápasů každý-s-každým; následováni jsou otcem a synem Ferešovými a Konopáskovými (šest vyhraných zápasů). Výsledky to nejsou úplné, protože stále ještě chybí několik málo zápasů - naléhavě vyzýváme dotčené týmy, aby dlužné zápasy co nejdříve odehrály (a rovnou případně přidaly i zápasy pro podzimní kolo). Zápasy jarního kola, které nebudou odehrány do konce září 2011, budeme muset anulovat a body propadnou.

Zdeněk Konopásek - 4. 9. 2011