Změny v podpoře členů klubu při účasti na turnajích

Akční výbor PK 1293 dohodnul nové podmínky finančních pobídek pro účast na turnajích v Městci i jinde

V sobotu 6. února projednal "akční výbor" petanque klubu nová pravidla finančních náhrad a pobídek, jejichž smyslem je podpořit účast našich členů jak na domácích turnajích v Městci, tak na turnajích mimo Městec. Na tomto kroku jsme se předběžně dohodli na výroční schůzi v listopadu 2009. Smyslem bylo upřesnit stávající pravidla a zaměřit podporu ještě více tak, aby povzbudila co nejširší účast.

Byly dohodnuty tyto změny:

  • členové PK 1293 nebudou platit na turnajích ve Vojnově Městci startovné;
  • na všechny ostatní turnaje ČAPEK budou dostávat členové PK 1293 příspěvek na startovné ve výši 100,- Kč;
  • podmínky a výše příspěvků na cestovné jsou upraveny tak, aby byla lépe zohledněna obsazenost auta a cesty na turnaje s členy jiných klubů (podrobnosti na doptání);
  • aby měla hospodářka klubu, Hanka Barešová, průběžnou kontrolu nad čerpáním těchto prostředků, je třeba vždy hned po turnaji (obvykle ještě v neděli) poslat SMS na 607805601 nebo e-mail na hankybar@seznam.cz s údajem kolik členů klubu kde bylo;
  • mimořádné případy (např. cesty do zahraničí) je třeba dohodnout předem a budou zváženy "akčním výborem" individuálně.

Zdeněk Konopásek - 7. 2. 2010