Zdeněk Konopásek

Členem od roku 2005 vystoupil 2013,