Ke sporům o podobu klubové soutěže ČAPEK

Na jednání Fóra zástupců klubů české petángové asociace (29. 1. 2011, Praha) se střetly dvě koncepce klubové ligy – líbí se mi jen jedna z nich a vysvětluji proč

Varování předem: Tohle je delší příspěvek. Představuji v něm svoje osobní názory – byť věřím, že většina členů našeho klubu by mne v nich podpořila. Tam, kde líčím historii debat o klubové soutěži, vycházím z informací, které prostě mám – a nebylo vždycky lehké se k takovým informacím dostat. Kdyby se člověk měl spolehnout jen na oficiální kanály, neví prakticky nic. Nečiním si tedy nárok na nějaké objektivní vylíčení celé věci. Jen se snažím nastínit souvislosti svého stanoviska, tak dobře a přesně, jak to jenom jde. Pokud chcete nějak doplnit či upřesnit, co tu líčím, máte prostor v diskusi pod článkem. Stejně tak, pokud byste chtěli nějak věcně reagovat na moje argumenty.

O výrazné reorganizaci klubového soutěžení v českém petángu se mluví už několik let. Na schůzi zástupců klubů minulý rok představil svou představu president ČAPEK (České asociace pétanque klubů). Stalo se tak ne docela šťastným způsobem: materiál nebyl písemně předem dostupný a obrysy tak celá soutěž dostala až přímo na jednání. Delegáty předkladatel vlastně zaskočil. Ozvaly se okamžitě nejrůznější námitky a návrh byl smetený se stolu. Debata nicméně k ničemu dalšímu věcně nedospěla, nebyl čas. Rozprava byla utnutá. Příslušná komise byla jen zavázaná k tomu, aby urychleně připravila nultý ročník soutěže na základě připomínek z klubů (já to bral tak, že nejen těch, co zazněly jako bezprostřední reakce po přednesení návrhu, ale také takových, které si komise vyžádá) – tak, aby se mohlo ještě v daném roce začít s „nultým“ ročníkem. Díky němu bychom získali zkušenosti a výslednou podobu ligy bychom mohli pro následující roky upravit do konečné podoby.

Nic se ale nedělo. A nepřicházela ani žádná upozornění či oznámení, že se nic neděje. Od komise i od výboru nepřicházelo prostě vůbec nic. Až vlastním dotazováním jsem se během roku dozvěděl, že na dohodnutý nultý ročník se pro rok 2010 rezignovalo, neboť nikdo žádný návrh nedopracoval. Soutěž klubů nějak běžela postaru. Teprve koncem roku se daly věci do pohybu. Ukázalo se totiž, že se věci mezitím potichu opět chopil autor původního návrhu, Petr Stoklásek. Svůj návrh přizpůsobil některým námitkám z minulého fóra zástupců klubů a dal k projednání do komise. Během podzimu tam ale tento návrh narazil u jednoho z členů komise, Pavla Vlka. Ten poukázal na to, že nová podoba návrhu je v rozporu s pravidly evropské klubové soutěže; a pokud česká klubová liga měla mimo jiné kvalifikovat českého zástupce do ligy evropské, znamenalo to potíž. Protože ale patrně tyhle námitky neměly u ostatních členů komise dostatečné zastání, pustil se Pavel Vlk s oporou svého klubu POP Praha do zpracování vlastního alternativního návrhu. Účastníci letošního fóra tedy nakonec dostali nejenom upravený návrh Petra Stokláska, předložený prostřednictvím STK (sportovně-technické komise), ale také – přímo od autora, se žádostí o projednání – návrh POPu Praha, resp. Pavla Vlka.

V programu fóra, jak byl předem zaslaný, by nicméně člověk debatu o těchto návrzích hledal marně. Projednání Stokláskova návrhu bylo ukryté pod položkou půlhodinového projednávání zprávy STK za rok 2010 a oficiálně podaný návrh POP Praha se do nějaké revize předběžného programu nepromítl vůbec, ač přišel e-mailem téměř s týdenním předstihem. Na pořad jednání se tedy tento alternativní návrh dostal až po diskusi přímo na místě.

Předkladatelé Stokláskova návrhu měli za to, že debata o alternativním návrhu nás vrací zpět, protože jde prý v zásadě o opsaný návrh z minulého roku – ten, který smetla minulá valná hromada se stolu. Oproti tomu přepracovaný návrh Stokláskův zapracoval ty nejdůležitější námitky a veškerou pozornost bychom měli věnovat právě jemu. Ta nejzásadnější věc, ve které v tomto návrhu došlo k posunu, bylo snížení požadovaného minimálního počtu členů klubového týmu z původních šesti na pět – logika je jasná: pět lidí se vejde do jednoho auta; pokud by mělo jezdit šest lidí, znamenalo by to, že „kvůli jednomu člověku“ by musela na každé utkání jezdit hned dvě auta a účast na lize by se tak strašlivě prodražila. A zatímco Stoklásek tuhle námitku vyslyšel, návrh POPu se vrací k šestičlenným týmům. Stoklásek vyslyšel i hlasy, které volaly po možnosti hostování v rámci klubové soutěže. Ne každý klub je schopen postavit konkurence-schopný tým z vlastních sil, a tak lidé mysleli, že by si mohli vypomoci hostujícími hráči z jiných klubů. Evropská soutěž tohle nepřipouští. Pavel Vlk na tohle poukázal a doložil to i výslovnými stanovisky mezinárodních činovníků. Trval na zákazu hostování. A v tomto ohledu ho nakonec během jednání fóra podpořil i šéf STK, Pavel Bureš.

Jako hlavní a zásadní rozdíl mezi oběma koncepcemi se tedy propírala otázka velikosti týmů. Tedy otázka, ke které už se minulý rok údajně valná hromada vyjádřila. Dále se diskutovaly některé další otázky, jako třeba časový limit zápasů, jednotné dresy nebo ono hostování. Neštěstí podle mého bylo, že se tyto otázky probíraly izolovaně jedna od druhé. K tomu přispělo i to, že zástupci POPu (Pavel Vlk na jednání chyběl) podle mého nešťastně přistoupili na představu, že se bude hledat nějaký kompromis, poskládaný z prvků obou návrhů. Dali tím asi najevo jakousi vstřícnost, ale zastřela se tím dost podstatná věc: všechny ty prvky musejí tvořit dohromady nějaký rozumný celek...

Debata opět k ničemu podstatnému nedošla. Valná hromada pod krajním časovým tlakem schválila usnesení, které prostě dává STK mandát připravit nultý ročník soutěže na základě obou návrhů a připomínek (konkurenční návrh usnesení mluvil o tom, že by se nultý ročník připravil na základě Stokláskova návrhu a připomínek). Fakticky ovšem skoro stejná situace jako loni. Snad s tím rozdílem, že předseda STK dal najevo ochotu zabývat se během plánovaných příprav připomínkami a stanovisky, které se případně ještě v brzké době objeví.

Následující text vychází z připomínek, které jsem před chvílí poslal Pavlovi Burešovi, předsedovi STK. Argumentuji v něm, co možná konkrétně a pečlivě, proč se mi líbí návrh klubové ligy z dílny POPu výrazně víc než návrh Petra Stokláska.

+ + +

Co se mi na návrhu POPu líbí? Vlastně trochu jiné věci, než které se jako relativně izolované kvality tolik zdůrazňovaly na FZK. Otázky časového limitu, počtu účastníků či přestupů jsou samy o sobě pro mne naopak poměrně podružné, i když jejich smyslu a důležitosti rozumím. V návrhu POPu nicméně tyhle drobnosti tvoří smysluplný celek spolu s časovým a organizačním rozvrhem celé soutěže a v tomto kontextu mi vlastně nepřijdou už tak sporné, jako původně byly v rámci původního návrhu ze začátku roku 2010.

 • Liga je navržená organizačně velmi jednoduše a realisticky. Je založená na schématu, které funguje dobře i v minimální podobě, ale které lze přitom rozvíjet.
 • Staví na ozkoušených organizačních formách. Utkání mají podobu běžných turnajů. To pro pořadatele není podle mne mínus, jak kdosi namítal, ale spíš plus – pořadatel tak jako tak tratí den na přípravu a realizaci, přičemž celodenní a hojněji navštívený turnaj mu však dává možnost něco přivydělat do klubové pokladny (občerstvení, jídlo). Tento klubový „turnaj“ je, rozumím-li dobře, šestikolový – šest zápasů za den se dá velmi slušně odehrát, dokonce i bez časového limitu (a to i na jaře nebo na podzim).
 • Návrh neohrožuje ostatní prvky petangového soutěžení. Především, jen minimálně zasahuje do soutěžního kalendáře. Jde vlastně o dvě soboty za sezónu, ve kterých by se tenhle „turnaj klubových družstev“ konal. V zásadě by šlo o plnohodnotný turnaj, každý jednotlivý účastník by si zahrál šest zápasů proti nejrůznějším soupeřům.
 • Navržená soutěž je přehledná a otevřená. Nevytváří elitu, která se tak trochu izoluje od zbytku hráčů naší malé komunity. Do soutěže lze snadno vstoupit, i z ní vystoupit.
 • Všichni účastníci mají neustále o co hrát. Postup nebo sestup (o skupinu níž či výš) je prakticky pro každého neustále ve hře. Postoupení do vyšší skupiny je pro všechny týmy realistickým a přitom hodnotným cílem, o který má neustále smysl bojovat.
 • Takto koncipovaná liga není sama o sobě pro účastníky dražší než návrh Stokláskův. Nemluvím přitom jen o navržených částkách zápisného. Jak jsem upozornil na FZK, i při účasti šesti hráčů (tedy dvě auta) to obnáší 2 cesty 2 auty (tedy 2x2), zatímco u Stokláska minimálně 4 cesty autem jedním (pravda, tu a tam se může stát, že tým bude hrát doma a nikam nepojede). K věci ale zároveň patří, že každý jednotlivý hráč si za daný soutěžní den zahraje v případě návrhu POPu šestkrát, v případě Stokláskova návrhu pouze třikrát – člověk tedy v rámci návrhu POPu obětuje sobotu kvůli daleko bohatšímu a zajímavějšímu hernímu programu.
 • Jednotliví hráči se podle mne k účasti na takové soutěži snáze uvážou. Vedle vložených a utracených peněz jde o závazek k účasti v řadě utkání: zde je to ale závazek ke dvěma typickým turnajovým sobotám (člověk, místo, aby jel na nějaký běžný turnaj, pojede prostě na „ligový turnaj“ dané skupiny); zato u Stokláskova návrhu se hráč zavazuje k tomu, minimálně čtyřikrát do roka věnoval den tomu, že někde odehraje pouhá tři utkání (a pokud to nebude mimo sobotu, že takovým výjezdům obětuje účast na nějakém plnohodnotném běžném turnaji jinde)... To mi přijde jako daleko riskantnější závazek.
 • V návrhu POPu se mi líbí také jasně dané a průhledné zacházení s finančními prostředky: soutěž nejen kvalifikuje vítěze pro účast v evropské soutěži, ale ještě mu „vydělá“ na příspěvek pro účast.

Co sporné otázky, kterým se tolik času věnovalo během jednání FZK? (Vynechávám otázku hostování, která se zdá vyřešená a vlastně v ní ani sám problém nevidím.)

Za prvé: pěti- či šesti-členné týmy. Před rokem se mi zdála námitka vůči šestičlenným týmům rozumná. Avšak návrh POPu, zdá se mi, se s touhle námitkou vyrovnává elegantní a zajímavou oklikou: ano, musí se holt jet dvěma auty, ale výrazně méně často – pouze dvakrát do roka (a tedy dvakrát a víckrát méně než v konkurenčním návrhu). To neřeší, jak jsem uvedl, jen otázku peněz, ale i času a jakýchsi kalkulací ohledně konkrétních víkendů strávených s koulemi. Jistě, šlo by uvažovat i o tom, že bychom se přiklonili k návrhu POPu s tím, že by se upravil tak, aby se jezdilo jen v pěti. To by účast v soutěži zlevnilo ještě výrazněji. Ale sám bych se k takovému řešení nepřiklonil. Protože pokud šestičlenná družstva nepředstavují vážnou finanční barieru (a to s ohledem na ostatní parametry POP návrhu už podle mne nikoli), mají své velké výhody:

 • Umožňují takovou zápasovou strukturu jednotlivých utkání, ve které proti sobě neustále hrají různí lidé (skutečně pestré kombinace, a nikoli jen drobné personální obměny v protivnických týmech , jako by tomu bylo ve Stokláskově návrhu).
 • Ve svém důsledku pak umožňují takovou zápasovou strukturu, která nepřipouští remízu v utkání – vždy je buď vítěz, nebo poražený (ve Stokláskově návrhu může dojít k remíze).
 • Navíc, v návrhu Petra Stokláska mohou za určitých okolností zaručit klubu remízu už dva vynikající hráči, bez ohledu na výkon zbylých členů týmu. Výborná „dvojka“ či „trojka“ prostě téměř stačí k bodování. V návrhu POPu musí být úspěch více rozložen do celého týmu – více než do jedné klasické „dvojky“ či „trojky“, která má kolem sebe v podstatě zástupné hráče na doplnění.
 • Když už jsme s ohledem na evropskou soutěž během jednání FZK přistoupili na to, že hostování nebude možné, není bez významu, že bychom se šestičlennými týmy dostali do souladu s pravidly téhle soutěže i v dalším podstatném rozměru – tedy když už „evropsky“, tak ve všech podstatných ohledech, ne jen polovičatě.
 • Požadavek více-než-pěti-členných týmů posiluje klubový rozměr celé soutěže: představuje ještě o něco větší důraz na podstatnou klubovou účast.

K tomu poslednímu bodu ještě vysvětlení: Považte jen, takové turnaje „jedniček“ jsou svým způsobem taky jakési klubové turnaje – „týmy“ jsou tam klubově homogenní, každý hráč přece hraje za nějaký klub, a jenom za něj. Ale klubovou soutěží bychom to stejně nenazvali, protože ty týmy jsou prostě malinké. Totéž „dvojky“ nebo „trojky“ - pokud by platilo, že většinou spolu hrají hráči stejného klubu. Abychom mohli rozumně mluvit o klubové soutěži, musí jít o uspořádání, ve kterém se nějak zřetelně překročí dimenze těch běžných soutěží. Teprve pak by jednotlivé týmy opravdu představovaly spíš klub než jednotlivce. Šestičlenná družstva představují z tohoto hlediska o něco výraznější a přesvědčivější representaci celého klubu než družstva pětičlenná. Vyžadují o něco větší mobilizaci celé členské základny klubu.

A ještě něco k téže věci. Během debaty na FZK někdo zmínil, že cíle uvažované klubové soutěže jsou tři: kvalifikace do evropské soutěže, podpora petanque a „aby si co možná všichni zahráli“. To považuji za naprostý nesmysl. S výjimkou toho prvního cíle jde totiž o obecné cíle jakékoli petangové soutěže. Klasické turnaje těmhle cílům vycházejí vstříc zcela dostatečně. To bychom nemuseli vymýšlet něco nového, jiného - klubového. Klubové soutěže se hrají proto, že v nich nějak významně hraje úlohu klubový rozměr, který je pro zázemí toho kterého sportu důležitý, ale který se jinak těžko či relativně málo během soutěžení uplatňuje – například proto, že týmy jsou velmi často všelijak klubově smíšené, lidi hrají spíš za sebe než za kluby atd. Zároveň bychom požadavkem na šest hráčů vytvářeli tlak na udržování větších a personálně stabilnějších klubů. Kluby se občas, a to i formálně, drobí do malinkých partiček, kde si sice lidé možná dobře navzájem rozumí, ale sotva mohou v takovém prostředí (při troše štěstí) vybudovat zázemí pro systematičtější práci s mládeží... Chce mít ČAPEK za členy stovky klubů, které mají potíž se sestavením šestičlenných družstev, a nebo raději o něco méně klubů, zato pevnějších, silnějších a větších? Která z těch situací by nás přiblížila poměrům v zemích, ke kterým coby petangisté vzhlížíme? ... Požadavek šestičlenných týmů zkrátka v tomto smyslu prohlubuje význam stabilních a personálně silnějších klubů, o který v klubové soutěži podstatným způsobem jde. A to pořád platí, že šest hráčů, zas až tak velký požadavek není.

Na jednotných dresech, které předpokládá návrh POPu, bych pro naše české potřeby netrval. Skutečně to pro řadu lidí účast může nepřijatelně prodražovat. Vítěz pak má dost času na to, aby si pro potřebu evropských klání dresy pořídil.

A nakonec, hra bez časového limitu: při navrženém uspořádání jednotlivých utkání si ji myslím lze docela dobře dovolit, nic neohrožuje. Určitě to ale není pro podobu klubové ligy nějaká podstatná otázka.

+ + +

Petr Stoklásek ve svém návrhu možná nějak reagoval na připomínky z minulého roku, to je třeba uznat. Avšak návrh POPu tak činí podle mého chytřeji, systémověji: tak, že zachovává kompatibilitu s evropskou soutěží a důraz na klubový rozměr soutěže, nicméně s tím, že účast pro naše hráče zpřístupňuje snížením časových i finančních nároků. Vytýkat tomuto návrhu, že je krokem zpět (a opírat se přitom o z kontextu vytrženou otázku 5 či 6 členů v týmu), je z tohoto hlediska zcela nemístné.

Popravdě, s některými zcela drobnými výhradami (dresy) bych hlasoval pro POP návrh jako celek – tj. jako pro jednoduché, realistické a dobře promyšlené uspořádání dlouhodobé soutěže, která je výzvou pro klubový život. Návrh Petra Stokláska se mi naopak nezdá dobrý a být po mém, prostě bych ho opustil. Pro nějaké velké kombinování obou návrhů nevidím prostor ani důvod. To ovšem neznamená, že se nedají dílčím způsobem ještě uzpůsobit, doupravit – jen bych to nedělal nějakým halabala smícháním.

A úplně poslední poznámka: V zákulisí nedávného FZK jsem se setkal s proti-námitkami, které moje argumenty ve prospěch návrhu klubové soutěže z dílny POP vykládaly jako nějaký projev „přátelských vztahů“ s autorem. S klubem POP Praha mám přátelské vztahy, to je pravda. Ač president PK 1293 Vojnův Městec, v pracovních dnech žiju v Praze a tu a tam se mi podaří zajít na Letnou, na domácí hřiště POPu, abych si tam zahrál. Oceňuji vstřícnost a přátelskost těch, co tam hrají: ani náznakem nedají najevo, že tam/k nim vlastně nepatřím. S Pavlem Vlkem, patrně hlavním autorem návrhu POP, jsme postupem let myslím vybudovali docela přátelský vztah. Nicméně každý si snadno může ověřit, že to automaticky neznamená, že bych podporoval, cokoli on nebo jeho spoluhráči z klubu navrhnou. V mnoha otázkách se s Pavlem Vlkem neshodnu a dávám to otevřeně najevo. To se týká například otázky vyloučení nehomologovaných koulí a neregistrovaných hráčů z prestige turnajů nebo koncepce školení pořadatelů a delegátů (mluvil jsem o tom ostatně i na FZK). Z druhé strany, čapkovského presidenta, Petra Stokláska, vždycky rád vidím a mám ho za příjemného společníka. Svoje výhrady vůči jeho představě ligové soutěže ani náhodou neberu jako ústup z téhle pozice... Narážky výše uvedeného typu tedy považuji za nevhodné. Co tady píšu, píšu především za sebe a s ohledem na klub, který jako jeho prezident reprezentuji.

Zdeněk Konopásek - 30. 1. 2011


Diskutovat tenhle příspěvek můžete prostřednictvím formuláře na konci této stránky. Pokud chcete zanechat jenom nějaký obecný vzkaz, použijte sekci Návštěvní kniha.

[Skoč rovnou na formulář pro nový příspěvek]

Diskuze (řazeno od nejstaršího):

»1« 2 [další]

komentář ke článku

Výborný a hlavně trefný článek. Jak jsem se již vyjádřil včera, když jsme opouštěli jednání FZK, tak tvoje připomínky i názory mi přišly jako velice rozumné a věcné a to neříkám jen proto, že podporuješ návrh našeho klubu. Také se mi nelíbí, že by STK měla jakýmsi způsobem "sloučit" oba návrhy, resp. zapracovat připomínky, protože z toho nemůže vzniknout ucelený logický formát, troufám si ale trvrdit, že se "nám", hlavně tedy Pierrovi, podařilo vytěžit z minima maximum. Od počátku bylo jasné, že pro návrh POPu by nehlasovala nadpoloviční většina přítomných delegátů, ale kdyby se s tímto (proti)návrhem nepřišlo, nejspíš by se prosadil formát navrhovaný STK a poté by bylo jakékoliv stěžování si marné, takže z tohoto pohledu na věc - já jsem spokojený. Jeden z těch opravdu důležitých pilířů, na kterých jednotlivé návhrhy stály, a to je hostování, byl zamítnut a už jen to je první vlaštovka. Moc jsem nepochopil, když Petr Skoklásek v reakci na diskuzi na toto téma řekl něco v tom smyslu, že "na hostování netrvá", protože PŘESNĚ na tom jím vypracovaný návrh stál, a pokud by žádné hostování neexistovalo, celá koncepce navrhovaná STK by byla o ničem. Vloni jsem se jednání FZK nezúčastnil, takže mé informace jsou jen zprostředkované, ale rovněž mi nepřišlo moc fér, a Ty jsi to v tomto článku zmínil, když se někteří členové STK pobuřovali nad tím, že "se přece vloni dohodlo, že se to bude hrát v pěti, aby se mohlo jet jedním autem a nestálo to tolik peněz" a pak přijdou s návrhem, který je byť jen s jedním autem možná i několikanásobně dražší s tím, že vítěz z toho stejně nic mít nebude. To je jen pár mých reakcí a dojmů a osobně jsem zvědav, jak s tím STK naloží. Každopádně děkuji za připomínky, které jsi Pavlu Burešovi st. zaslal - naprosto se s nimi ztotožňuji a doufám, že i on je vezme na vědomí.

komentář

Nedá mi to, a také zareaguji - a pak si to možná slíznu...:) Před 2-3 roky, když se diskusní petanquová fóra plnili tématem "klubová soutěž", tak jsem byl jedním z oněch "horlivě" diskutujících. Ta diskuse se tehdy rozjela cca 3-4 měsíce před konáním tehdejší VH a následná VH skončila v tomto bodě tak trošku "fiaskem", neboli s dovětkem bude řešeno a předloženo komisí STK... A to trvá v podstatě dodnes. Vzpomínám, že těch návrhů a možností v souvislosti s novou klubovou soutěží padala celá řada a dalo by se říct, že co diskutující člen, to v podstatě samostatný návrh - pár těch návrhů jsem viděl a bylo jasné, že skloubit to všechno do jednoho je reálně nemožné. A tak se ani moc nedivím, že Petr Stoklásek z pozice prezidenta to vzal na sebe a předložil ucelený návrh, jak by to mohlo vypadat. To samé v podstatě udělal POP. Každý z těch návrhů bude mít své příznivce a odpůrce, to je jasné. A oklikou jsme zpátky u STK, která to zřejmě bude opět dopracovávat... Netuším, jak komise STK funguje, ale pokud je členem STK i Pavel Vlk, tak proč POP předložil vlastní návrh proti návrhu Petra Stokláska, který snad nepochybně svůj návrh konzultoval s komisí STK. Myslím, že komise STK (nebo Petr Stoklásek) měla přijít s uceleným návrhem, kterému mělo předcházet nějaké připomínkové řízení a případné zásadní připomínky do něj již měly být zaneseny. Takový návrh (včetně zapracovaných připomínek) mohl být schválen na VH a nebylo co řešit. VH jsem se několikrát účastnil a moc dobře vím, že takovéto zásadní věci se na VH bez předchozí přípravy prostě nedají prodiskutovat a ihned schválit - to je neproveditelné. Jestli se kdokoliv domnívá, že přijede na VH, tam se za hodinku prodiskutuje liga a od druhého dne bude fungovat podle nového, tak to je bohužel úplně mimo. Pamětníci mi dají za pravdu, že i mnohem lacinější záležitosti vyvolávají na VH bouřlivé a zbytečné diskuse...:) A na tom, že Zdeněk, resp. Vojnův Městec oficiálně podporuje návrh POPu není nic špatného - je to naprosto legitmní, i kdyby to bylo čistě z přátelských vztahů. Stejně tak bych ale Petra Stokláska nevinil ze špatného úmyslu. Prostě předložil něco, co považoval za dobré. A když si malinko přisadím, tak ten jeho návrh měli prohlasovat a schválit především ti delegáti, kteří jej před 2 lety zvolili za prezidenta...:))) Ostatně tehdy se celá ta volba dost postatně kolem založení klubové soutěže točila.

Ad Martin Škopek (31. 1. 2011, 13:30:30)

Zdravím a díky za diskusní příspěvky, ani jsem je tak rychle nečekal. Myslel jsem, že nechám diskusi volně nějaký čas probíhat a pak případně zareaguju v nějakém souhrnu. Ale Martin mne svým výkladem vyděsil: nerad bych, aby se po jeho vzoru začalo říkat, že jsem snad Petrovi Stokláskovi vytýkal nějaký zlý úmysl. To tedy ani náhodou, o tom nepíšu ani slovem, nemohu si pomoct. Naopak si myslím, že kdyby do toho Petr nevstoupil svým loňským návrhem, vůbec nic by se třeba nepohnulo. Druhá věc je, že možná došlo k opomenutím a procedurálním nedostatkům - první návrh z loňska byl nepřipravený a nevysvětlený, ten druhý sice přišel předem, ale bez pečlivého vysvětlení a evidentně bez shody v rámci STK (Pavel Bureš hned na začátku schůze dal najevo výhrady vůči hostování a Pavel Vlk, pokud vím - a jak jsem také zčásti spekulativně naznačil - začal svůj návrh sepisovat proto, že měl asi pocit, že jeho výhrady nebere STK dost vážně...). Tak to jen na vysvětlenou, časem se k téhle diskusi, bude-li pokračovat, vrátím a rád souhrnně zareaguju.

Ad Zděněk

Ten můj první příspěvěk prosím ber jako úvahu o tom, jak nová soutěž vznikala a vzniká. Nebylo záměrem psát v tom smyslu, že jsi někomu vytýkal "zlé úmysly". To zase vyděsilo mne, protože to jsem si ani na chvíli nemyslel...:) Ale rád bych napsal svůj názor na dvě věci, které se v tvém článku zmiňují nejčastěji - tj. počet hráčů a institut hostování. Největší ambicí vzniku nové klubové soutěže (ligy) bylo, aby tato soutěž přilákala více týmu (hráčů) než doposud probíhající MČR klubových družstev a rovněž, aby se jednalo o dlouhodobou soutěž. Vezmu to od konce: pokud bude takováto soutěž dvoudenní, tak bude vším ostatním, jen ne dlouhodobou. Současně se také uvažovalo o vstupu nějakého sponzora, který by takovou soutěž zastřešil - pokud bude dvoudenní, tak sponzor nehrozí. Ale jsem realista, sponozoři by dost možná nebyli ani tak. Ale to jen na okraj, teď k počtu hráčů - pokud zůstaneme u čísla 6, tak reálně na soupisce musí být cca 8 hráčů, menší počet je rizikem, že se "nesejdou". U čísla 5 ty hodnoty klesají, ale mít soupisku s 5 hráči bez náhradníka je rovněž riziko. Jeden z hlavních důvodů, proč byla nízká účast na doposud hraném MČR klubů byl ten, že se prostě nedal dohromady dostatečný počet hráčů z jednoho klubu a té soutěže se tak účastnilo nějakých cca 8 klubů z celé ČR. Pokud u takového počtu zůstaneme, tak si nemusíme dělat iluze, nová soutěž o mnoho více týmů nepřiláká. Tím netvrdím, že při snížení na pět hráčů tady nastane přetlak týmů pro klubovou soutěž. A k tomu hostování - ono to souvisí s tím prvním. Institut hostování je naprosto běžnou záležitostí ve většině kolektivních sportů, tak proč by nemohl být možný i v petanque? Jednak si nemyslím, že kluby, které reálně mohou pomýšlet na vítězství - Varan, Carreau, POP - by někoho na hostování brali, a také si myslím, že by možností hostování vzniklo pár dalších týmů, které by svoji účastí mohli tuto soutěž obohatit. Klidně i s tím rizikem, že pokud by některý z takto vytvořených týmů zvítězil, tak by musel dopředu počítat s tím, že "hostující hráči" by nemohli hrát Evropu. Nechť si každý z týmů takové riziko vyhodnotí a rozhodne, zda do toho půjde či nikoliv. Přijde mi, že se někdy zbytečně upínáme na řády a pravidla (viz tvůj článek o průběhu VH) a podstata věci zůstává stranou. Když se 2 nebo 3 slušní hráči dohodnou a přestoupí do nějakého klubu, kde budou další 3 slušní hráči, tak vznikne releativně silný tým, akorát s tím rozdílem, že nikdo nebude hostovat, ale všichni budou součástí jednoho týmu... Píšeš, že větší počet členů v týmu by měl i vliv na "vytváření tlaku, aby kluby byly personálně stabilnější a větší", což by mohl mít pozitivní vliv i na větší možnosti s juniory. Myslím, že vždy tady budou i malé kluby (třeba i s velkými výsledky) a tyhle kluby prostě s juniory pracovat nebudou. Byl jsem svědkem na minulých VH, kde padali návrhy na omezení možností pro kluby, které nepracují s juniory a vždy bylo něco takového odmítnuto. Stejně by to dopadlo, kdyby někoho napadlo dát do pravidel nové soutěže podmínku, že aspon jeden hráč musí být junior. Toto není cesta pro zvýšení juniorské základny, to je úplně jiné téma...:))) Závěrem bych rád uvedl, že své názory beru ryze v přátelském duchu, nikoho z ničeho neobviňuji.:)

Jen něco hodně málo....

Nechci se sáhodlouze rozepisovat k obsažným výše psaným příspěvkům. Jen prosím vezměte na vědomí, že nikdo, tj. NIKDO z diskutujících neměl během roku při turnajích i mimo ně tolik ústních ať už připomínek, podnětů, nápadů, návrhů či jak ty všechny "našeptávandy" nazvat. Měl jsem z toho tak trochu přefouknutou hlavu. Nebylo a ani není možno všem vyhovět, byť třeba v nějákém detailu. Snad jen k jedinému bodu. Škoda, že Zdeněk dost tendenčně (tak to alespoň vyznívá) uvádí počet 3 zápasů 1 hráče za 1 den u "mého" návrhu. Zdeno, jak jsi k těmto počtům přišel? Zkus si materiál prosím ještě jednou přečíst.... Těch zápasů pro jednoho je 6 (slovy šest). Zkus také vypočítat skutečné náklady týmu s vložným dle POP (1000,- + 1 kolo a 1 hráč 150,- x počet kol....), následně obojí porovnej. A komplet čtyřčlenná skupina KK (návrh POP) nelze za 1 den odehrát, tím méně bez časového limitu. Možná ještě k hostování - relevantní písemné vyjádření od C.E.P. mám já. Ne od Loeka van Tiggelena, kterým se POP na FZK ohánělo, ale od šéfa technické komise Mike Pegga. A není tak jednoznačné, jak bylo ze strany POP prezentováno. Pravdou také zůstává, že způsob výběru týmu pro reprezentaci je na každé národní asociaci. Bohužel oním "nehostováním" byly zabouchnuty dveře x-lidem, kteří chtěli soutěž hrát (doma!, "ven" by se asi necpali)a jinou možnost nemají. V tom si tedy v POP mohou blahopřát, ubylo konkurence, po které se ale léta v různých debatách o možné "lize" volalo. Závěrem by se možná hodilo jen něco o psu a o holi, no né?

K Martinovi a Petrovi

Zdravím pěkně, rád bych tedy odpověděl dvěma polemickým příspěvům zde, Martinovi Škopkovi a Petrovi Stokláskovi. Snad to k něčemu přispěje, byť se ty podstatné debaty odehrávají jinde a jinak a STK nejspíš za dané situace prostě zavře oči a nějak (ze svého hlediska co nejjednodušeji) to rozsekne... což nebude, uznávám, žádná katastrofa. Názory na ligovou soutěž jsou evidentně nejednotné, často těžko navzájem slučitelné, psal o tom i Martin. Nedělá mi potíž uznat výsledek, který se mi zrovna nelíbí; spíš mne pohoršuje cesta, jak se k němu v tomhle případě dospělo - a právě proto, abych měl v tomhle ohledu sám čisté svědomí, abych neměl pocit, že jsem to nechal kolem sebe jen tak proplout, rozhodl jsem se zde svoje stanovisko před pár dny zformulovat.

Ještě jednou musím zdůraznit, že jsem zatím neměl možnost probírat všechny tyhle věci s naším klubem. Pouze jsem předložené návrhy našim členům ještě před valnou hromadou zprostředkoval; a jak už to bývá, jen málokdo se hned ozval zpět s nějakými připomínkami. Svou rozvahu o návrzích klubové soutěže jsem sem pak po FZK doplnil také proto, abych vůči lidem u nás v klubu nějak složil účty. Teď mne můžou za to, co hájím, kritizovat, chválit, případně příště nezvolit do svého čela. V každém případe je vše, co tady píšu, především můj osobní názor - byť je podle mého nejlepšího přesvědčení v souladu se zájmy celého PK 1293 a vyrůstá mimo jiné z poznatků a podmínek, které se k petángovému životu u nás ve Vojnově Městci tak či onak vážou.

Martin zmiňuje hrozbu nekonečných diskusí a žádných rozumných dohod. Pravda. Tak to opravdu často při dohadování sporných věcí dopadá. Jenže já za poslední 2-3 roky, kdy dění v ČAPEK účastnicky sleduji, viděl něco jiného: prakticky žádné diskuse (alespoň ne včas, v pravou chvíli, leda brblání po), a stejně žádné výsledky. To už je mi srozumitelnější a přijatelnější ta první varianta. Tam aspoň rozumím tomu, proč dosáhnout přijatelné dohody prostě dlouho trvá. Připomínám: mám v téhle souvislosti konkrétně na mysli dva Petrovy návrhy, které byly podány bez vysvětlení a argumentace a jen s chabou oporou v názorech ostatních. Jak už jsem psal, loňskou diskusi na Fóru rozhodně nepovažuji za rozumné a směrodatné projednání celé věci: lidé byli návrhem zaskočeni, na uvážlivou debatu nepřipraveni (materiál nebyl předem k dispozici); navíc na tuto debatu nebyl na čas - nedošlo tudíž ani k žádné shodě, natož aby bylo přímo na místě celé jednání nějak shrnuto... Přitom letos to nebylo lepší. Že 5-členné týmy a povolené hostování nezapadají do mezinárodních pravidel, věděli všichni z Výkonného výboru i z STK několik týdnů, možná měsíců předem; alternativní návrh byl poslán týden předem; jenže v programu zůstalo holé projednání zprávy STK s tím, že se při tom hladce schválí původní sporný a zpochybněný návrh - snad s tím, že by se mohlo (bez ohledu na další souvislosti) "slevit" ohledně uvažovaného hostování. Byl problém už jen dostat do programu projednání včas uplatněného alternativního návrhu, natož aby byla STK připravena na skutečnou věcnou obhajobu vlastní vize (aby např. měl Pavel Bureš připravené přehledné srovnání obou návrhů a nějaké stanovisko z tohoto srovnání vyplývající). Místo toho jsme se ve zmatené rozpravě plácali mezi dílčími otázkami (hostování, počet členů týmu), zatímco celková logika obou návrhů zůstávala stranou.

Jistě, nejde skloubit "všechno do jednoho" (Martin Škopek) nebo "vyhovět všem" (Petr Stoklásek). To je nesmyslná představa, ale tím pádem taky vlastně dost nesmyslný a lacině únikový protiargument. Po ničem takovém jsem totiž nevolal. Spíš jsem vysvětloval, že - ačkoli si dovedu představit jiná možná řešení a další možné souvislosti - ten návrh POPu se mi prostě zalíbil jako docela rozumný kompromis, který má svoje kouzlo jakožto jednoduchý, při zemi se držící a srozumitelný celek, který vstřícně a nenásilně zapadá do toho všeho, co se už u nás v petanque děje.

Připouštím, Martine, že k počtu hráčů jsem se ve svém příspěvku nakonec trochu rozepsal. Nicméně o hostování jsem nepsal takřka vůbec, ba dokonce jsem výslovně upozornil, že tuhle otázku nechávám stranou. Proto nechápu Tvoje tvrzení, že jsem se těmhle dvěma otázkám ve svém textu věnoval nejvíc. Já totiž pozornost věnovanou těmhle dvěma otázkám (a to včetně důrazu, který na ně kladou sami lidé z POPu) považuji za zavádějící. Naopak jsem ve své obhajobě návrhu Pavla Vlka zdůrazňoval všechno to, co při jednání zůstávalo ve stínu těchto dvou izolovaných otázek - a to jako umírněný, nekomplikovaný a smysluplný celek.

Pokud jde o dlouhodobost soutěže: Když napíšeš, Martine, že "dvoudenní soutěž" (návrh POPu) lze těžko považovat za dlouhodobou, musel bych oponovat, že soutěž pro drtivou většinu účastníků "čtyřdenní" (návrh Petrův) jako nějaká dlouhodobá liga taky moc nevypadá. Zato by se dalo totéž popisovat jinými slovy. Dalo by se mluvit o tom, že ona "dvoudenní" soutěž je dlouhodobá v tom smyslu, že je založená na dlouhodobém, kontinuálním bodování a systému postupů a sestupů; a že ty se pro začátek plánují ve dvou kolech každý rok, jarním a podzimním (abych ve svém původním příspěvku upozornil na to, že tato kola mají vlastně mít jednoduchou a osvědčenou podobu, nazýval jsem je "turnaji"). A to už mi tak nesmyslné nepřijde. Přitom pokud (!) by tenhle herní systém nalezl u hráčů porozumění a oporu, pokud by si v téhle klubové logice chtěli petángu užívat více, je ten návrh výslovně otevřený pozdějšímu rozšíření na více takových kol.

Martinovým úvahám o ne/výhodách 5/6-členných týmů, resp. hostování samozřejmě rozumím. Ono lze dopředu, od stolu, jen těžko odhadnout, jak co nakonec bude. Je tedy možné, že směr jeho úvah se nakonec ukáže podstatnější a závažnější, než směr těch mých - a nebo taky ne, a nikoli nutně proto, že bych se já narozdíl od něho mýlil, ale třeba prostě proto, že se varianta, za kterou se přimlouvám, se v praxi vůbec nevyzkouší. Takový je život, to vše patří k věci. Já neříkám, že návrh POPu je dokonalý. Bez chyby, bez nejistot. Já jsem jen zkusil shrnout, proč v té spleti různých pro a proti a všelijakých kompromisů, považuji návrh POPu z CELKOVÉHO hlediska za zajímavější - za návrh takové podoby soutěže, která se snaží omezit rizika neúčasti, a přitom trvá na některých podle mne podstatných parametrech, které jsou z hlediska českého petangového života žádoucí.

A ještě jedna věc k Martinovu příspěvku: Nikdy jsem nepodporoval, aby kluby, které nemají juniory, byly nějak sankcionovány. Naopak. Myslím, že navzdory celkové pro-juniorské atmosféře bychom se měli orientovat na image petangu coby sportu pro celý život, a ne jako sportu, který musejí táhnout ti (nej)mladší. Děcka a mladí mají spoustu sportovního vyžití na výběr. Ale u těch starších už je to horší, včetně důsledků, které pro ně mívá sportovní pasivita. Junioři ale i tak vážný problém představují, jasně. Proto jsem je zmínil jako jeden řady podpůrných argumentů pro takové uspořádání soutěže, které vytváří jakýsi jemný tlak na existenci spíš větších a personálně stabilnějších klubů. Nu a zazdálo se mi, že jeden (!) z důvodů, proč se takovému tlaku nebránit je předpokládaná větší schopnost takových klubů eventuálně systematičtěji pracovat s mládeží. To samozřejmě samo o sobě nic moc nezaručuje. Ve Vojnově Městci nejsme početně docela malý klub, ale přesto se nám s dětmi a mladými vůbec nedaří. A zároveň ani není jisté, jestli se nám podaří sestavit tým, s kterým bychom se do klubové soutěže mohli přihlásit - ať už dle PS nebo POP (víc šancí bych tomu ale dával ve variantě POPu, i proto ji hájím)...

Nakonec dvě poznámky k tomu, co sem napsal Petr Stoklásek. S těmi počty zápasů pro každého člena týmu za jeden hrací den soutěže mi to zůstává nejasné. Je možné, že mi něco uniklo ohledně toho, jak jsou jednotlivá utkání organizačně plánovaná, tedy co se přesně daný den na místě odehraje - tuhle stránku věci jsem totiž z předloženého návrhu luštil jen s velkými obtížemi (a nebyl jsem sám). Mé počty jednotlivcem odehraných zápasů ostatně podpořili přímo v diskusi na valné hromadě i další účastníci FZK, a to aniž by je sám Petr přímo na místě nějak jasně uvedl na pravou míru. I tak připouštím, že se blbě pletu (raději "blbě" než "tendenčně", dovolíš-li, Petře). Stejně tak je možné, že "skutečné finanční náklady" by vycházely o něco lépe u Stokláskova návrhu. Já chtěl ale ukázat, že to rozhodně není tak, že by šestičlenné týmy prodražily účast na téhle soutěži takřka o sto procent, jak kdesi zaznělo, a že z hlediska peněz je to tedy v zásadě srovnatelné. Což, zdá se mi, pořád platí. Především je však i z tohoto hlediska podstatné, co zdůrazňuji pořád dokola: měli bychom hodnotit všechny ty různé parametry s ohledem na celek, který dávají dohromady. Přístupnost té soutěže, schopnost zmobilizovat do ní rozumný počet týmů (a je zbytečné si dělat iluze, že to bude většina), podle mne vůbec nezávisí JENOM na tom, kolik lidi budou muset vytáhnout z peněženek.

Tak, uf. Ještě jednou, aby bylo jasno: celá věc nejspíš směřuje k tomu, že se prosadí návrh Petra Stokláska/STK. Chápu to, budu to respektovat. Zamrzely mne nicméně okolnosti, které k tomuhle zakončení přispěly. Ty nejpodstatnější důvody, které nyní rozhodnou, budou nejspíš tyto: "teď už s tím stejně nic nejde dělat"; "v tom tlaku a zmatku, který nastal, ani jinak rozhodnout už nejde"; nebo: "nechte už dohadování a pojďte hrát" (pozor, to nespekuluju, jen parafrázuju, co v posledních dnech v e-mailech a jinde skutečně zaznělo). Jinak řečeno, věc nějak dopadne téměř bez ohledu na věcné argumenty. Ty už jsou dnes zapadlé docela stranou - a člověk má občas pocit, že nikdy v popředí nebyly. Také proto jsem tohle všechno psal: z idealistického pocitu, že bychom věci, na kterých nám záleží, neměli prostě opustit a nechat stranou jen proto, že na nich nezáleží většině ostatních.

Ad

Ahoj Zdenku a ostatní, jen velice krátce - co je nejasného, jak píšeš: "tuhle stránku věci jsem totiž z předloženého návrhu luštil jen s velkými obtížemi (a nebyl jsem sám)" na tomto rozpisu (?): Časový rozpis začátků jednotlivých kol utkání: 1. kolo 1. utkání : 9:00 hod. (limit do 10:00) 2. kolo 1. utkání : 10:15 hod. (limit do 11:15) 3. kolo 1. utkání : 11:30 hod. (limit do 12:30) Přestávka 12:45 – 14:00 1. kolo 2. utkání : 14:00 hod. (limit do 15:00) 2. kolo 2. utkání : 15:15 hod. (limit do 16:15) 3. kolo 2. utkání : 16:30 hod. (limit do 17:30). Utkání MČR – ligová soutěž klubů se skládá z jednotlivých kol (zápasů trojic a dvojic) a uskuteční se v následujícím pořadí: 1. kolo utkání (dvojzápas) - jedna smíšená trojice jednoho klubu se utká s jednou smíšenou trojicí druhého klubu, - jedna dvojice bez specifikace jednoho klubu se utká s jednou dvojicí bez specifikace druhého klubu, 2. kolo utkání (dvojzápas) - jedna smíšená dvojice jednoho klubu se utká se smíšenou dvojicí druhého klubu, - jedna trojice bez specifikace jednoho klubu se utká s jednou trojicí bez specifikace druhého klubu, 3. kolo utkání (dvojzápas) - jedna trojice bez specifikace jednoho klubu se utká s jednou trojicí bez specifikace druhého klubu. Jak jinak to popsat ? A chci vidět, jak dle návrhu POPu odehraje v jednom dni tým 3 utkání...! Do noci ? Podívej výše na rozpis pro 2 utkání, za sebou, proto také s limitem. Předpokládejme, že soutěž má zvýšit herní úroveň a tedyvzniká i předpoklad větší vyrovnanosti soupeřů, než na ostatních turnajích, pro jednodenní klání tak bude limit nezbytný... To byla skutečně jen krátká "vložka".

ad all

Vážení, vzhledem k tomu, že za poslední dobu se na mou hlavu či bedra nakládá kde co, a v lepším případě se o mne jen „otírá“ kde kdo, jsem nucen se tak trošku veřejně obhajovat. Teď to není vztaženo jen k příspěvkům na PK1293, ale plošně. Není pravda, že jsem podpořil zákaz hostování. Jen jsem řekl, že takový klub by nemohl reprezentovat. Taky se ohrazuji proti tomu, že jsem měl mít za STK připravenou obhajobu a srovnání návrhů (STK, POP). Návrh POP jsem dostal jako každý prezident, a STK o tom nikdo neinformoval a ani o nic nežádal. Na můj dotaz proč Pavel Vlk takto postupoval se mi dostalo odpovědi, že je to věc jeho klubu a že se nebude podřizovat hlasování v STK, když tam mají jiný názor. A věta týkající se hostování z poslední ankety: „Zdá se, že řada lidí to zatím buď nepochopila nebo se domnívá, že to nakonec půjde nějak obejít (viz anketa P.Bureše).“ si žádá moji reakci. Dnes už je to jedno a můžu veřejně prohlásit, že já osobně jsem proti hostování, ačkoliv se někteří v STK i jinde domnívají, že je tomu naopak. Nic nechci obejít, ba naopak. Chci, aby tak závažné rozhodnutí nebylo ovlivněno jen mým osobním názorem. K Pavlovu omylu došlo díky tomu, že si vůbec neumí představit, že by někdo hájil zájmy skupiny „pro hostování“ a přitom měl jiný názor. Taky mi je jasné, proč to pro něj je tak nepochopitelné. Ale mne do funkce nezvolil náš klub, ale mám zde hájit zájmy všech klubů a názor každého je pro mne cenný. Co se týče diskusí o tom, který návrh prosadit mám vcelku jasno. Nemohu ignorovat hlasování FZK jen proto, že bych osobně zastávál jiný názor. Moje snaha splnit úkol daný FZK opravdu narazila v STK na problém, který jsem se rozhodl řešit hlasováním. A přesto, že by pro mne nebyl problém v STK hostování nepovolit, odolal jsem takovému pokušení, protože vím o početné skupině klubů, které jsou pro hostování, ale nevím, jak je velká. K Pavlovi Vlkovi mám úctu i obdiv a nechovám vůči němu nijakou zášť. Máme jen názorovou rozepři, která až se vyřeší, tak se bude čekat na další. A Vás ostatní žádám o shovívavost, nevzrušené hlasování a uvážené názory. Pavel Bureš st.

Petrovi, Pavlovi a vůbec... pokud jde o mne, vlastně závěrem

Začnu odpověďmi na poslední dva příspěvky do téhle diskuse. Za prvé, Petrovi Stokláskovi: ta tabulka se mi nyní zdá jasná, Petře; už rozumím, jak to bylo myšleno. Nicméně pravdou zůstává, že zřejmě nikde jinde z návrhu tahle struktura hracího dne nevyplývá. Naopak, formulace "Utkání MCR klubu – ligová soutež v pétanque se skládá z jednotlivých kol (zápasu trojic a dvojic)..." (čl. 13) přispívá k nejasnosti, protože vlastně implicitně dělá rovnítko mezi jednotlivými koly a utkáními. A to i tím, že následuje rozpis zápasů utkání, aniž je kdekoli jasně řečeno, že v jednom kole, resp. dni se prostě mají hrát dvě utkání. To vyplývá teprve z oné tabulky, která tím, že vyznívá jako časový rozpis, tuhle okolnost snadno skryje. Používání pojmu "kolo" je navíc v návrhu i tabulce zmatečné, protože dvojznačné. V čl. 10 se mluví o pořadatelství jednotlivých "kol", avšak evidentně se tím nemíní to samé, co se pojmem "kolo" označuje v oné tabulce (tam totiž jde, nepletu-li se, spíš o "zápasy" než "kola")... Právě tuhle nejednoznačnost a nezřetelnost popisu jsem měl na mysli, když jsem psal o tom, že počet zápasů v jednom dni není jednoduché z Tvého návrhu rozkrýt. Za pravdu mi v tomto postřehu dává to, že stejný dojem jako já měli na fóru i mimo něj někteří další. A kdybys byl býval přímo na FZK rovnou jasně v odpověď na tyhle pochyby řekl, že za den se hrají hned dvě utkání po šesti zápasech, mohli jsme si jedno nedorozumění odpustit.

Pavel Bureš si stěžuje, že se do něj poslední dobou kdekdo naváží. To jistě není závidění-hodná situace. Avšak ani ne překvapivá. Pavel je přece předsedou klíčové komise ČAPEK, která během loňského roku bohužel nezvládla, co měla. A teď se jí to vrací. Na minulém Fóru zástupců klubů byla STK pověřena přípravou nultého ročníku klubové soutěže, který se měl odehrát právě již v roce 2010. Cituji z tehdejšího zápisu: "FZK souhlasí, že před změnou Soutěžního řádu a nahrazením stávající soutěže družstev ligovou soutěží rozpracuje STK zkušební ročník ligové soutěže na základě předloženého návrhu, do kterého se zapracují připomínky členů ČAPEK a termíny konání. V návaznosti na praktické zkušenosti předloží STK definitivní návrh na případnou změnu na příštím FZK." STK si nejenže nevyžádala připomínky (proč za náležité připomínkové řízení nepovažuji zmatenou a utnutou debatu z minulého jednání, už jsem psal), ale ani nepřipravila pro rok 2010 žádný nultý ročník. Zároveň ani nijak neavízovala, že se zadání z FZK nedaří plnit. Tuhle část agendy nechala prostě vyhnít. Pokud na letošním Fóru jakýsi návrh nultého ročníku STK nakonec představila, stalo se tak z iniciativy prezidenta Petra Stokláska, který se pokusil vyjít vstříc nejhlasitějším námitkám z rok starého hádání a dal komisi na stůl svůj upravený návrh. Rozumím tomu, že STK měla loni také spoustu dalších povinností a že možná existovaly dost rozumné důvody, proč se usnesení loňského Fóra nepodařilo naplnit. Nicméně s ohledem na to, že tyhle důvody nikdo veřejně nevyložil, se lze dnes těžko divit tomu, že situace kolem klubové soutěže byla/je prostě napjatá. Nerozumím proto, Pavle, že se divíš, jak jsi v poslední době pod palbou.

Proč jsem psal o tom, že podle mého by bylo na místě, aby předseda STK na nedávnou valnou hromadu předem dobře připravil diskusi o obou návrzích klubové soutěže (proti čemuž se Pavel výše ohrazuje)? No prostě proto, že šlo o výraznou spornou otázku, jejíž řešení bylo dlouho odkládané - všichni na nějaké rozřešení čekali. Místo toho, abys diskusi o klubové soutěži, Pavle, zařadil jako jeden z hlavních bodů programu, chtěl jsi asi klubovou soutěž krátce vyřídit v rámci bodu projednávání zprávy STK za minulý rok. To jediné šlo vyčíst z podkladů pro schůzi. Být na Tvém místě, o OBOU návrzích bych chtěl diskutovat proto, abych v nějakém přesvědčivém srovnání ten "svůj" (Stokláskův) návrh nějak před přítomnými obhájil. Abych dal najevo, že jsem se různými připomínkami a protinávrhy vážně zabýval a že moje stanovisko je důvodné. Je tohle tak bláznivá představa? Návrh POPu nepřišel presidentům klubů jen tak, ale jako návrh, o kterém chtěli předkladatelé diskutovat na valné hromadě. Výslovně to tak bylo poslané. Už to, že program Fóra tuhle žádost ignoroval a že president ČAPEK chtěl na místě podané žádosti o zařazení téhle položky do programu zabránit, považuji za politování-hodnou věc. Nepřijde mi nic divného, ani procedurálně zlého na tom, že pokud Pavel Vlk neuspěl se svými připomínkami v rámci STK, podal ucelený alternativní návrh jako agendu pro jednání Fóra zástupců klubů jménem POPu, svého klubu. Členství v STK ho přece nezbavuje práv řadového člena či presidenta klubu. U předsedy STK bych pak prostě měl za prozíravé a chytré, kdyby se nevymlouval na to, že "STK o tomhle návrhu nikdo neinformoval", ale kdyby se místo toho postavil k alternativnímu návrhu čelem, sám a iniciativně - prostě proto, že se týká hlavního problému, jehož řešení do působnosti STK spadá. Jasně, takováhle reakce nijak nevyplývá z formálně daných povinností. O tom jsem ale nepsal. Já jsem mluvil o tom, že podle mého názoru by věci prospělo, kdyby se Pavel Bureš přípravy diskuse ujal. Tento svůj názor můžu doložit i tím, k čemu pak v reálu došlo: totiž k poměrně zmatené diskusi s minimálním přínosem, kdy jednotlivé věcné body si musíme dovysvětlovávat až zpětně (např. co je to "kolo" a kolik zápasů se vlastně hraje během hracího dne) a kdy sám Pavel Bureš dával během jednání najevo, že by uvítal pokračování diskuse, protože ta probíhající prostě nedávala dostatečný základ pro jeho další úvahy a rozhodování... Co je za téhle situace, probůh, nesrozumitelného na poznámce, žes měl tu debatu, Pavle, jako předseda STK ve svém vlastním zájmu (!) lépe připravit?

Pavel Bureš se výše také ohrazuje proti tomu, že by snad na FZK jakkoli podpořil zákaz hostování při ligové soutěži. No, nevím. Asi jsem se účastnil ten den nějaké jiné události. Nemám ve zvyku si podobná jednání nahrávat, abych pak měl v ruce příslušné doklady. Jen musím trvat na tom, že ještě na samém konci jednání o klubové soutěži se kdosi z pléna chtěl k otázce hostování vrátit, na což Pavel Bureš reagoval slovy, že otázka hostování je už mimo mísu, hostovat se prostě nebude... Tohle nicméně není jediný případ, kdy zjišťuji, že si jednání pamatuji výrazně jinak než někteří petángoví přátelé. Už jsem to kdesi zmínil. V zápisu podle mne není korektně formulované usnesení týkající se klubové soutěže. Opět, nemám jiné důkazy než svou paměť; nicméně byl jsem bdělý a při smyslech. Zápis ze schůze praví: "FZK odsouhlasilo většinou návrh STK pro nultý ročník dlouhodobé soutěže klubů a pověřilo STK dopracováním detailů návrhu soutěže a jejím zahájení v roce 2011." Na tuhle formulaci se dnes odvolávají mnozí, i ti, kteří na Fóru nebyli, a berou ji jako důkaz toho, že návrh POPu byl zamítnut a návrh Stokláska/STK přijat. Nemohu s tím souhlasit. Přitom nic na věci nemění autoritativní hlas Petra Fuksy (jeho e-mail 11. 2. presidentům klubů), že formulace "přesně odpovídá tomu, co jsme odhlasovali" - že prý opravdu STK dostala od FZK jednoznačný mandát. No ano, dostala, jasně. Sám jsem se k tomu návrhu v zájmu aspoň nějakého vyústění přiklonil. Tuhle část usnesení ovšem nezpochybňuji, stejně jako nezpochybňuji právo Pavla Bureše vyžádat si e-mailem stanoviska klubů k dílčím otázkám. Můj nesouhlas budí první část oné formulace, totiž že FZK odsouhlasilo většinou návrh STK. Na tohle si totiž při nejlepší vůli nepamatuji. Materiál STK (Stokláska) jakožto výchozí pro dopracování konečné podoby soutěže sice výslovně zmiňoval návrh Petra Fuksy, který nicméně přijat nebyl; naopak, přijat byl (i mým hlasem) protinávrh Jana Karbulky, který byl jednoduchý, jasný a zároveň velmi otevřený: STK má od FZK mandát pro dopracování soutěže. Tečka. Ani slovo o tom, zda má vycházet z představ Stokláska či POPu; tuším se možná zmínilo, že STK při tom dopracování může přihlédnout k nejrůznějším připomínkám - ale zaznělo myslím jen při rozpravě, konečný odhlasovaný návrh zůstal jednoduchý a strohý.

Tolik k námitkám výše. Víc už ale tady k téhle věci psát nebudu. Ztratil jsem chuť. Za situace, kdy se do debaty (po e-mailech) zapojují lidé s logicky krkolomnými a přisprostlými výzvami, aby už šli VŠICHNI někam, a to kvůli tomu, že JEDEN člověk cosi dělá, postrádá argumentace smysl ("Jděte už vážně všichni do pr... Teď je najednou každej chytrej. Je s podivem, jak jeden člověk dokáže všemi možnými prostředky prosazovat jen to své a není schopen přijmout rozhodnutí většiny," Jan Hudík v hromadném e-mailu zástupcům klubů ze dne 10. 2.). Jedni se v zájmu rázného ukončení všech diskusí dovolávají mandátu STK rozhodnout zcela dle svého uvážení (což STK nikdo nebere), a současně předseda téže komise říká, že nemůže rozhodovat sám a že musí "hájit zájmy všech klubů a názor každého je pro něj cenný". Co se to tu děje, božínku?

Od začátku jsem jasně říkal, že moje věcné argumenty jsou určeny k případnému využití pro Pavla Bureše, potažmo pro STK - kvůli tomu jsem je původně sepsal. Chtěl jsem shrnout a připomenout ty stránky věci, které podle mého zůstaly během diskuse na Fóru stranou a které jsem považoval za podstatné... Zároveň jsem ovšem zdůrazňoval, že ten nejkritičtější osten mířím ke kultuře společného jednání a rozhodování v rámci ČAPEK. Ne v tom smyslu, že snad bych myslel, že se "všechno" má projednávat a rozhodovat společně; nýbrž v tom smyslu, že v těch ohledech, které se přímo uplatnily během veřejného, společného projednávání na valné hromadě zástupců klubů, došlo k vážným a pro mne vlastně nepřijatelným prohřeškům. ČAPEK u mne kvůli těmhle věcem hodně ztratil. Tolik, že víc už to možná nejde. A pokud mají podobné postupy navíc podporu nezanedbatelné části zúčastněných, otrávenost je tím větší. Může se stát, že mne ještě nějaké Fórum zástupců klubů ve funkci presidenta našeho klubu čeká. Pokud na něj pojedu, bude to už bez iluzí o tom, že se jedná o formu kolektivní správy společných věcí.

P.S.: A nechoďte na mne s tím, že když jsem tak chytrej, ať si to zkusím dělat sám. Tohle všechno neříkám jako nějaký řadový člen, co si občas jde hodit koulema a čeká, co "ti nahoře udělají", nýbrž jako řádné delegovaný zástupce jednoho z klubů. Jsem přesvědčený, že dělat presidenta klubu není o moc jednodušší než být činovníkem celonárodní asociace. I jako šéf klubu člověk musí složitě vyjednávat kompromisy a snažit se, aby při tom zbytečně neotrávil lidi, se kterými je vlastně na jedné lodi. Není to jednoduché, občas to může být až k zoufalství či vzteku, občas některé věci bídně váznou, občas se lidé nepěkně rozhádají. Ano. Jenže bez ochoty a chuti k nekonečnému a co nejférovějšímu dohadování to prostě nejde. Neboť bez všech těch ostatních bych sám nezmohl nic; ani jeden blbý, malinký turnaj u nás v Městci bych bez nich nezvládl. Jestli tomuhle nerozumíte (a vypadá to, že mnozí opravdu ne), "vyžerte si to" takříkajíc sami.

P.P.S.: Dle libosti přidávejte diskusní příspěvky dál. Pokud jde ale o mne, tohle vlákno veřejné diskuse končím. Případné nejasnosti rád vysvětlím soukromými e-maily. A taky už se samozřejmě těším na vzájemná utkání na hřištích.

AD Zdeněk

Nemohu se ubránit dojmu, že velice těžce neseš, že tebou podporovaný návrh nebude realizován. Stálo by ovšem za úvahu si uvědomit, že nebude realizován zejména kvůli tomu, že nezískal většinovou podporu. A tomu se u nás už více než 20 let říká DEMOKRACIE. Ve finální fázi je úplně jedno, jestli hostování bude či nebude, kolik se bude hrát dní, jakým systémem atd. - jde o úplně něco jiného: o to, že STK získala nějaký mandát k rozhodnutí a její činnost se opírá o většinovou podporu. Není možné, aby návrh, který podporuje doslova a do písmene pár lidí, vyvolával v prostředí našeho petanque takovéto osobní útoky. Sám za sebe nepochybuji, že Pavel Bureš se snaží dělat to nejlepší a vzhledem k okolnostem má můj maximální obdiv. Závěrem - pokud mám nějaký návrh (názor), který v dané situaci se ukáže jako menšinový, měl bych umět respektovat názor většiny, i když ho za svůj nepřijmu. A ne vyprávět o tom, že je špatné prostředí, nefunguje komunikaci atd. Není mi příjemné, že to takto píši, ale Zdeňkův poslední příspěvek je pro mne stqží pochopitelný.

»1« 2 [další]

Vložit zprávu:

Vyplnění jména či přezdívky, předmětu zprávy a ověřovacího kódu je povinné.
Prosím přepište do políčka níže uvedený ověřovací kód (ochrana proti spamu):