Velikonoční vejce 2010

Pořádán 10. 4. 2010.

Tradiční městecký turnaj dvojic, kategorie prestige. Hráči vyřazení v základní části se mohou přihlásit do doprovodného ("B") turnaje.

Systém: švýcar 4 kola, časový limit dle počtu přihlášených; hra do 13 bodů, dále KO bez limitu; dohrávka o 5–8 místo.
Ceny: putovní pohár pro vítěze turnaje „Velikonoční vejce“ a další věcné ceny; peněžní odměny pro nejlepší týmy (prize money) budou tvořit 40% startovného a rozděleny budou takto:

  • 1. místo – 35% (z peněz vyhrazených pro finanční odměny)
  • 2. místo - 35% (stejně jako vítězný tým)
  • 3. místo - 20%
  • 4. místo - 10%.

Prezentace od 8:00 do 8:30, rozpis do 9:00. Začátek hry v 9:30.
Místo konání: hřiště za sokolovnou, Vojnův Městec.
Podmínky účasti: s registrací i bez, řídit se pravidly ČAPEK; hráči bez registrace hrají na vlastní nebezpečí.
Startovné: 100,- Kč/osobu, junioři 50,-Kč (startovné bude vybíráno při prezentaci).
Občerstvení bude zajištěno v prostorách sokolovny.
Přihlášky: internet, e-mail (pk1293@vojnuvmestec.cz), tel. (777166841).

Ředitelka turnaje: Hana Barešová.
Hlavní rozhodčí: Libor Machovec.
Ostatní pořadatelé: Jitka Brožová, Andrea Machovcová, Jiří Imramovský.

Podrobnosti sem budeme postupně doplňovat a důležité věci budeme rovněž oznamovat "novinkami" na hlavní stránce. našeho webu. Těšíme se na vás!


Karlova pomlázka, doprovodný turnaj

Pořádá se také jako otevřený turnaj, tedy i pro hráče bez registrace. Pro účastníky hlavního turnaje zdarma, ostatní platí zápisné 50 Kč za osobu. Vítězné týmy čekají věcné ceny od sponzorů.

Předpokládaný začátek 14:00–14:30 hod. Švýcar 3 kola, limit 50 minut do 11 bodů, finále bez limitu.